28.9 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng TP.HCM phát triển

Tin Nổi Bật

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng Thành phố phát triển”, giai đoạn 2023-2025.

12551665201136 1689202760 750x0 - Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng TP.HCM phát triển

Theo đó, kế hoạch nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2020-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

Kế hoạch cũng hướng đến việc xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tích cực đóng góp vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay; đồng thời hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi nhanh, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, kế hoạch góp phần đẩy mạnh tuyên truyền trong doanh nghiệp, doanh nhân phấn đấu nỗ lực làm giàu văn minh, phát huy tinh thần doanh nhân, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội để xây dựng và phát triển thành phố.

Để thực hiện kế hoạch nêu trên, UBND TP.HCM yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến tất cả các cấp, các ngành, Hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp thuộc TP.HCM với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.

Phong trào thi đua do TP.HCM phát động được tổ chức gắn với việc thực hiện 3 chương trình đột phá và chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

Đến năm 2025, thành phố tổ chức tổng kết phong trào, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua chung của thành phố.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng năm; công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thành tích.

UBND TP/HCM đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, quán triệt mục tiêu, nội dung phát động Phong trào thi đua. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND TP.HCM thông qua Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đối tượng thi đua bao gồm: Đối tượng trực tiếp tham gia thực hiện chương trình và đối tượng tham gia chủ trì và phối hợp thực hiện chương trình.

Về đối tượng trực tiếp tham gia thực hiện Chương trình bao gồm: Doanh nghiệp, doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế, có các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.HCM theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Về  đối tượng tham gia chủ trì và phối hợp thực hiện chương trình bao gồm: Các sở, ban, ngành TP.HCM, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp thuộc thành phố Thủ Đức và quận, huyện.

Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 31/12/2025. Quá trình thực hiện sẽ được tổng kết vào quý I/2026.

- Advertisement -spot_img

Tin Liên Quan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Đọc Nhiều Nhất