30 C
Ho Chi Minh City

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 24-28/5: Bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu HPG

Tin Nổi Bật

Mặc dù tuần qua khối ngoại đã có tín hiệu tích cực khi trở lại phiên mua ròng trong một số phiên giao dịch nhưng với áp lực xả mạnh cổ phiếu HPG, khối này vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bán ròng trong tuần cuối tháng 5.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 12,06 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 474,29 tỷ đồng, cùng giảm hơn 84% cả về lượng và giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 145,16 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 6.314,11 tỷ đồng (tăng 2,43% về lượng nhưng giảm 8,85% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 157,22 triệu đơn vị, giá trị 6.788,4 tỷ đồng (giảm 29% về lượng và 32,34% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 24-28/5

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua – Bán Mua Bán Mua – Bán

24/5

24.342.700

44.636.400

-20.293.700

1.045.010

1.668.130

-623.120

25/5

25.557.300

28.174.330

-2.617.030

1.152.840

1.237.210

-84.370

26/5

28.989.100

22.876.300

6.112.800

1.113.750

993.880

119.870

27/5

36.049.320

34.086.020

1.963.300

1.750.980

1.643.060

107.920

28/5

30.219.920

27.443.000

2.776.920

1.251.530

1.246.120

5.410

Tổng

145.158.340

157.216.050

-12.057.710

6.314.110

6.788.400

-474.290

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 29.360 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 174,37 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 6,69 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 7,22 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,74 triệu đơn vị, giá trị 348,62 tỷ đồng (tăng 50,51% về lượng và 35,84% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 6,71 triệu đơn vị, giá trị 174,25 đồng (giảm 39,94% về lượng và 33,96% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 24-28/5

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua – Bán Mua Bán Mua – Bán

24/5

463.400

722.740

-259.340

13.350

17.220

-3.870

25/5

833.650

1.644.520

-810.870

27.500

55.660

-28.160

26/5

797.000

511.460

285.540

57.770

21.700

36.070

27/5

3.486.330

2.436.690

1.049.640

214.000

54.990

159.010

28/5

1.156.330

1.391.940

-235.610

36.000

24.680

11.320

Tổng

6.736.710

6.707.350

29.360

348.620

174.250

174.370

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2 phiên và bán ròng 3 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 185.370 đơn vị, giảm 69,93% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 18,84 tỷ đồng, giảm 70,62% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,47 triệu đơn vị, giá trị 184,7 tỷ đồng (tăng 10,54% về lượng và 14,89% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,66 triệu đơn vị, giá trị 165,86 tỷ đồng (giảm 2,66% về lượng và tăng 71,64% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 24-28/5

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua – Bán Mua Bán Mua – Bán

24/5

414.510

671.560

-257.050

23.360

42.180

-18.820

25/5

1.111.400

766.540

344.860

66.890

39.090

27.800

26/5

994.420

615.540

378.880

62.450

32.990

29.460

27/5

398.660

956.830

-558.170

21.380

31.400

-10.020

28/5

554.030

647.920

-93.890

10.620

20.200

-9.580

Tổng

3.473.020

3.658.390

-185.370

184.700

165.860

18.840

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 12,21 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 281,08 tỷ đồng, giảm 85,97% về lượng và 90,78% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 3.048,65 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu PLX được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng 9,87 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 544,6 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là VNM được mua ròng 240,1 tỷ đồng, MSN được mua ròng 141,5 tỷ đồng, STB được mua ròng 140,3 tỷ đồng, SSI được mua ròng 134,9 tỷ đồng, VRE được mua ròng 126,8 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu lớn HPG dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua với khối lượng hơn 16 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 1.066,1 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là VIC bị bán ròng 232,2 tỷ đồng (1,9 triệu đơn vị) và CTG bị bán ròng 221,1 tỷ đồng (4,36 triệu đơn vị).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất THD với giá trị đạt 198,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt hơn 1 triệu đơn vị. Còn xét về khối lượng, SHB dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt gần 19 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 56,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu chứng khoán bị bán ròng mạnh nhất tuần qua, bao gồm VND bị bán ròng 1,19 triệu đơn vị, giá trị 53,7 tỷ đồng và SHS bị bán ròng 576.500 đơn vị, giá trị 19,7 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với khối lượng 595.150 đơn vị, giá trị 41,6 tỷ đồng; còn bán ròng mạnh nhất là VEA với khối lượng 433.100 đơn vị, giá trị tương ứng 18,3 tỷ đồng.

Nguồn: vietnamnet
- Advertisement -spot_img

Tin Liên Quan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Đọc Nhiều Nhất